خرید الماس موبایل لجند (diamond)

برای خرید الماس موبایل لجند یکی از بسته های زیر را انتخاب نمایید و موارد خواسته شده را لطفا با دقت پر نمایید. در صورتی داشتن سوال می توانید روی آیکون واتساپ کنار صفحه ضربه بزنید. :) 

چقدر الماس موبایل لجند نیاز دارید؟

خرید ۵ دیاموند
موبایل لجند
۴۵۰۰ تومان 8000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۱۱ دیاموند
موبایل لجند
۷,000 تومان 12000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۲۲ دیاموند
موبایل لجند
19,۰۰۰ تومان 22000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۳۱ دیاموند
موبایل لجند
۲5,000 تومان 30,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۴۲ دیاموند
موبایل لجند
30,000 تومان 38,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۵۶ دیاموند
موبایل لجند
۳9,۰۰۰ تومان 42,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۷۰ دیاموند
موبایل لجند
تومان 45,000 51,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۱۱۲ دیاموند
موبایل لجند
67,000 تومان 72,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۱۴۰ دیاموند
موبایل لجند
۸5,000 تومان 95,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۱۷۰ دیاموند
موبایل لجند
117,000 تومان 365,000تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید 2۲۳ جم
موبایل لجند
125,000 تومان 150,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۲۸۴ جم
موبایل لجند
۱۶۰,000 تومان 175,000تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۳۵۵ جم
موبایل لجند
200,000 تومان 210,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۴۰۰ جم
موبایل لجند
۲۳۵,000 تومان 250,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۵۷۰ جم
موبایل لجند
310,000 تومان 320,000تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۷۱۶ جم
موبایل لجند
۳90,000 تومان 410,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۸۰۸ جم
موبایل لجند
۴۷۵,000 تومان 498,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۱۴۴۶ جم
موبایل لجند
۷۷5,000 تومان 800,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۲۳۹۸ جم
موبایل لجند
۱,۱۸۰,000 تومان ۱,260,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۶۰۰۵ جم
موبایل لجند
۳,۲۹۰,000 تومان ۳,400,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید ۷۵۰۲ جم
موبایل لجند
۳,۸10,000 تومان 4,000,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید استارلایت
موبایل لجند
۳۰۵,۰۰۰ تومان 400,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی
خرید استارلایت پلاس
موبایل لجند
۷۰۰,۰۰۰ تومان 800,000 تومان
 • شارژ سریع
 • فقط آیدی
 • پشتیبانی

خرید الماس موبایل لجند و فرایند آن

خرید الماس برای بازی موبایل لجند لازم است چند نکته را رعایت کنید.

برای پیشرفت بیشتر در بازی موبا نیاز به امکانات بیشتر دارید. با خرید الماس موبایل لجند از سایت گیم جم شما می توانید به راحتی پیشرفت کنید. اما چگونه باید این خرید را انجام دهید؟

خرید الماس موبایل لجند

آمورش خرید جم یا الماس موبایل لجند mobile legend

https://www.namasha.com/v/4EtotJAb

برای خرید دیاموند یا diamond موبایل لجند شما باید یکی از بسته های ما را انتخاب کنید. سپس در قسمت های گذاشته شده پر کنید. از جمله :

 1. آیدی شما در بازی
 2. نام شما در بازی

سپس به سبد خرید رفته، پرداخت را انجام دهید و در نهایت منتظر باشید تا سفارش شما به زودی به اکانت شما در موبایل لجند افزوده شود.

در صورتی که سوال دارید یا سفارش شما انجام نشده به پشتیبانی سایت پیام دهید.

معرفی بازی

این بازی یکی از محبوب ترین بازی های در رده استراتژیک و چند نفره انلاین است. محبوب آن به خصوص در آسیای شرقی که مهد تولد آن است بسیار بیشتر مناطق است.

با این حال در چند ماه اخبر محبوبیت عجیبی در میان کاربران و گیمرهای ایرانی پیدا کرده است.

برای اشنایی بیشتر با بازی موبایل لجند کلیک کنید.

خرید جم موبایل لجند ارزان

سایت گیم جم با توجه نیاز کاربران و وضعیت اقتصادی کشور در راستای کسب رضایت مشتریان خود سعی کرده است که قیمت های ارزان تری را برای بسته های جم موبایل لجند خود انتخاب کنند.